Pogoji poslovanja

1. Splošno
Splošni pogoji urejajo postopek prijave in odjave na posamezen dogodek pred izvedbo dogodka, varovanje osebnih podatkov in izvedbo izobraževanj.
Splošni pogoji za prijave in odpovedi prijav pred izvedbo dogodkov, se nanašajo na vsa izobraževanja (konference, seminarje, tečaje, delavnice in druge dogodke), ki jih organizira Hype d.o.o.
Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo za vse dogodke in udeležence enako, razen če je v okviru prijave na posamezen dogodek določeno drugače.
Splošni pogoji so sestavni del vsake prijavnice na vsak dogodek ne glede na obliko prijave (pisno, preko spletne strani, ali na drug način, ki izkazuje osebo in dogodek, na katero se je ta oseba prijavila). Vsaka oseba, ki se prijavi na posamezen dogodek se v celoti šteje, da nepreklicno in brezpogojno sprejema te Splošne pogoje.

2. Prijave, odjave in plačilo kotizacije

2.1. Prijavnica
Prijava na izobraževanje se izvede z izpolnitvijo prijavnice, objavljene na spletni strani za posamezen dogodek (ali na drug način, ki izkazuje osebo in dogodek na katerega se je ta oseba prijavila).
2.2. Plačilo kotizacije za dogodek
Na spletni strani je pri posameznem dogodku naveden program in višina kotizacije. Kotizacija mora biti plačana do začetka izobraževanja.

3. Odpoved prijave na dogodek
Odpoved prijave na izobraževanje je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov maja.lamovsek@hype.si. Skrajni rok za pisno odpoved z vrnitvijo 100 % plačila kotizacije je tri (3) delovne dni pred objavljenim začetkom posameznega dogodka.

3.1. Sprememba in odpoved izobraževanja
Hype d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe vsebine programa, spremembe datuma in lokacije izobraževanja, o čemer vse prijavljene predhodno obvesti.
Hype d.o.o. si pridržuje pravico do odpovedi dogodka zaradi premajhnega števila prijav iz drugih objektivnih razlogov ali višje sile. V tem primeru bo organizator obvestil vse prijavljene najmanj dva (2) delovna dni pred napovedanim dogodkom. Obveščanje bo potekalo po e-pošti ali telefonu, novica o odpovedi bo objavljena tudi na spletni strani Vitanoval.com.

4. Varovanje osebnih podatkov
Prijavitelji na posamezen dogodek dovoljuje uporabo posredovanih osebnih podatkov tako, da vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje osebne podatke v svojih zbirkah osebnih podatkov, na način in za namene neposrednega trženja. Ponudnik storitev in proizvodov lahko kadar koli zahteva, da Hype d.o.o. preneha uporabljati osebne podatke za neposredno trženje in pošiljati informacijska gradiva.
Hype d.o.o. osebnih podatkov ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika ter da bo informacije o posamezniku obdelovala zgolj v okviru namena zbiranja oz. obdelave osebnih podatkov, t.j. neposrednega trženja.

5.Fotografiranje in snemanje dogodka
S prijavo na 1. konferenco o neplodnosti dovoljujete fotografiranje, snemanje ter objavo na spletu in socialnih omrežjih za potrebe promocije dogodka.

6. Veljavnost
Splošni pogoji veljajo od 2. 10. 2019.